Sport.pl

Ubezpieczenie narciarskie za granicą

Za oknem plucha, zima nas nie rozpieszcza. Prawdopodobnie większa część z nas pojedzie na narty za granicę. I dobrze, z nart zrezygnować przecież nie można. Pamiętajmy jednak o polisie! O czym musimy pamiętać wykupując ubezpieczenie, jakie są najważniejsze różnice między Polską a Europą Zachodnią?

Oczywiście zakładam, że każdy wyjeżdżający na narty wykupuje dodatkowe ubezpieczenie. Koszt takiej tygodniowej polisy nie jest wielki, oscyluje zapewne w granicach 70-100zł. Nawet jeżeli jesteśmy ogólnie ubezpieczeni na życie lub też mamy wykupioną ochronę w pracy to moim zdaniem jeszcze jedna nie zaszkodzi. Standardowo nabywamy NW czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pokrycie kosztów leczenia (z reguły do 15.000 lub 20.000 €). To jest podstawa, o czym jeszcze należy pamiętać?

Nie ma GOPR-u. Coś takiego jak darmowa, ochotnicza służba ratownicza występuje li tylko w Polsce. Pamiętajmy, że za granicą jest to usługa jak każda inna, płatna. I to słono. Po pierwsze zatem sprawdźmy, czy nasza polisa obejmuje koszty transportu helikopterem ze stoku do szpitala. Po drugie spróbujmy się zorientować ile orientacyjnie może to kosztować (moim zdaniem ok. 2000-3000€) i zastanówmy się czy nie chcemy sobie podwyższyć kwoty, którą w ramach ubezpieczenia możemy wydać.

OC czyli ja nie chciałem. Jak byśmy nie byli pewni swoich umiejętności narciarskich zawsze może się zdarzyć, że przypadkiem w kogoś wjedziemy. I ta osoba będzie miała pełne prawo zażądać potem od nas pokrycia kosztów jej leczenia. Mogą to być bardzo wysokie kwoty (dziesiątki tysięcy euro) a podstawowa polisa nie pokrywa tego typu wydatków. Dlatego też lepiej jest się zabezpieczyć zawczasu i wykupić również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

EKUZ czyli znajmy swoje prawa. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument poświadczający, że jesteśmy ubezpieczeni w Polsce w NFZ i pozwalający nam korzystać z leczenia za granicą w ramach naszej składki tu w Polsce.

Zasady korzystania z EKUZ.

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim. Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, dlatego polski świadczeniobiorca udający się np. do Austrii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w austriackim systemie opieki zdrowotnej. W niektórych państwach wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport) wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii. Transport powrotny do Polski jest generalnie płatny przez pacjenta. Ratownictwo górskie w Austrii i transport lotniczy są odpłatne! Zalecane jest posiadanie polisy prywatnego ubezpieczenia pokrywającej świadczenia związane z wypadkiem narciarskim.

Podstawowe informacje znajdziemy m.in. tutaj www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=2

PAMIĘTAJMY, ŻE NUMER ALARMOWY W CAŁEJ EUROPIE TO 112!

Anna Chodkiewicz